Privacyverklaring van Complete Skincare.

Complete Skincare is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor gezichtsbehandelingen en huidverbetering.

Contactgegevens:

Complete Skincare
Ouvertureweg 129
2402 DX Alphen aan den Rijn

email: info@completeskincare.nl
telefoonnummer: 06-11411969

Complete Skincare vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en emailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar u (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te stemmen.

Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • beroep en werkomstandigheden
 • sport / hobby’s
 • bijzonderheden gezondheid
 • medicijngebruik

Complete Skincare verwerkt al deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de behandelingen goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven
 • om een relatie te kunnen leggen tussen eventuele klachten en de oorzaak ervan
 • om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak
 • voor het afhandelen van de betaling
 • voor het verzenden van een eventuele nieuwsbrief

De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens de intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten ruimte bewaard. Complete Skincare  houdt deze gegevens nog 3 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens word van elke klant het e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Complete Skincare.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Complete Skincare.

U heeft recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Complete Skincare.

Complete Skincare gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op. Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitspersoonsgegevens.nl).

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Onze website is beveiligd via ons webontwikkelaar die geregeld (veiligheids-)updates uitvoert.